RUBY SCHOOL Sự Kiện Nu Việt

Để trở thành một Network Marketer Chuyên Nghiệp, Một Ngôi Sao của Nu Skin và Nu Việt, bạn cần phải trải qua quy trình đào tạo Sao chỉ có Duy Nhất tại Ruby School.