Câu chuyện MỤC TIÊU Nu Việt Blog

dat-muc-tieu-kinh-doanh

Rất nhiều nhà phân phối thường xuyên nhầm lẫn MỤC ĐÍCH và MỤC TIÊU. Câu chuyện “kinh điển” sau đây của Dean Nguyễn với một nhà phân phối với sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn mục tiêu của mình.