Cách Thức Mời Tham Dự Webinar Mỗi Ngày Kiến Thức MLM

cach-moi-nguoi-du-webinar

Một vài nguyên tắc quan trọng khi mời tham dự Webinar: Luôn trong trạng thái vội vã Không bao giờ nói tên Công ty và sản phẩm Không nói quá 3 phút. Tự kềm chế mình Không nên quá vồn vã, săn đón. Nên có thái độ “cần”, nhưng cũng “không cần” Mục đích là Read more